تخت تاشو دونفره افقی

به مطلبی که خواندید چه امتیازی می دهید؟؟؟؟؟