تخت تاشو دونفره عمودی

به مطلبی که خواندید چه امتیازی می دهید؟؟؟؟؟